Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Статистик мэдээлэл авах сургалт хийлээ.
Тус хэлтсээс 2017 оны 9 дүгээр сард Мэдээллийн нэгдсэн сан /www.1212.mn/ хэрхэн ашиглах талаар аймгийн Татварын хэлтэс, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн, албан хаагч нарт сургалт хийлээ....

2017-11-02 15:27:00

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны танилцуулга
...

2017-10-02 15:36:22

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 8 сарын бюллетень
...

2017-09-15 19:43:21

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 8 сарын танилцуулга
...

2017-09-15 19:41:43

Дэлгэрэнгүй ...
Тээврийн салбарын танилцуулга
Монгол улсын тээврийн салбар-2016...

2017-09-11 08:59:21

Дэлгэрэнгүй ...
Аж үйлдвэрийн танилцуулга
Монгол улсын аж үйлдвэр-2016...

2017-09-11 08:57:57

Дэлгэрэнгүй ...
Хөдөө аж ахуйн танилцуулга
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн байдал-2016...

2017-09-11 08:56:59

Дэлгэрэнгүй ...
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн танилцуулга
Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний танилцуулга...

2017-09-11 08:55:45

Дэлгэрэнгүй ...
2014-2016 хөдөлмөр эрхлэлт
Хөдөлмөр эрхлэлтийн танилцуулга...

2017-08-10 16:55:45

Дэлгэрэнгүй ...
Хэвлэл хурал мэдээлэл
2017 оны эхний 5 сарын байдлаар...

2017-06-14 15:17:54

Дэлгэрэнгүй ...