Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн танилцуулга
Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний танилцуулга...

2017-09-11 08:55:45

Дэлгэрэнгүй ...
2014-2016 хөдөлмөр эрхлэлт
Хөдөлмөр эрхлэлтийн танилцуулга...

2017-08-10 16:55:45

Дэлгэрэнгүй ...
Хэвлэл хурал мэдээлэл
2017 оны эхний 5 сарын байдлаар...

2017-06-14 15:17:54

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 5 сарын бюллетень
Аймгийн Нийгэм, эдийн засгийн 5 сарын бюллетень...

2017-06-14 10:03:45

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 5 сарын танилцуулга
Баянхонгор аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга...

2017-06-14 09:53:31

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн амын үндсэн үзүүлэлт 2016 он
Баянхонгор аймгийн 2016 оны байдлаарх хүн амын үндсэн үзүүлэлт...

2017-05-11 11:01:14

Дэлгэрэнгүй ...
Бянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс - 2017 оны 1-р улирлын стасистикийн тоон мэдээлэл
Бянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс - 2017 оны 1-р улирлын стасистикийн тоон мэдээлэл...

2017-04-17 11:49:37

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-н өнөөгийн байдал
Баянхонгор аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга 2016 он....

2017-04-08 14:51:21

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны 01 дүгээр сарын Танилцуулга
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа. Танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийж мэдээллийн хэрэгсэлээр тархаав....

2017-02-16 10:48:10

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 12 сарын танилцуулга
...

2017-02-14 15:32:30

Дэлгэрэнгүй ...