Статистикийн мэдээ мэдээлэл
2016 оны мал төллөлт болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
Мал төллөлтийн болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ сумаар төлөлсөн хээлтэгч, гарсан төл, хорогдсон төл, бойжсон төл,Том малын зүй бус хорогдол төрлөөр...

2017-01-16 11:11:50

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны малын тоо болон малтай, малчин өрх, малчдын тоо
2016 оны нийт тоологдсон малын тоо сумаар, Малтай болон малчин өрхийн тоо малчдын тоо сумаар насны бүлэгээр...

2017-01-16 11:08:50

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн амын тоо байршилаар 2016 он
2016 оны жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн тоо гарлаа....

2017-01-16 10:54:33

Дэлгэрэнгүй ...
Мал тооллого 12 дугаар сарын 07-нд эхлэнэ
Мал тэжээвэр амьтад,хашаа худгийн тооллого 2016 оны 12 лугаар сарын 07-ноос эхлэнэ....

2016-11-30 10:08:04

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого...

2016-11-30 09:42:55

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭЛХИЙН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ТҮВШНИЙ "ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭХЭД ОРОН НУТГИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО" семинар боллоо
ДЭЛХИЙН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ТҮВШНИЙ "ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭХЭД ОРОН НУТГИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО" семинар боллоо...

2016-11-30 09:40:55

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн урилга
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Жендэрт зориулсан хүчирхийллийн судалгаа”-нд ашиглах “компьютер, таблет нийлүүлэх...

2016-11-30 09:34:09

Дэлгэрэнгүй ...
НҮБ-ын Статистикийн хэлтсээс Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгаа
НҮБ-ын Статистикийн хэлтсээс Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгааг Монгол Улс анх удаа 2017 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна...

2016-11-30 09:30:36

Дэлгэрэнгүй ...
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа явагдаж байна....

2016-11-30 09:24:15

Дэлгэрэнгүй ...
Статистикийн салбарын 92 жилийн ой
Монгол улсад статистикийн салбар үүссэний 92 жилийн ой боллоо....

2016-11-28 12:08:17

Дэлгэрэнгүй ...