Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтцын судалгаа явагдаж байна....

2016-11-30 09:24:15

Дэлгэрэнгүй ...
Статистикийн салбарын 92 жилийн ой
Монгол улсад статистикийн салбар үүссэний 92 жилийн ой боллоо....

2016-11-28 12:08:17

Дэлгэрэнгүй ...