Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны үндсэн үр тархаах сургалт, хэлэлцүүлэг боллоо.

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны үндсэн үр тархаах сургалт, хэлэлцүүлэг 2019.03.29-нд боллоо. Уг судалгаа нь 2017 онд улс орон даяар явагдсан бөгөөд үр дүн нь 2018 онд гарч Орон нутгийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгчдэд танилцуулах, цаашид хамтран ажиллах, бодлогын зөвлөмж боловсруулах зорилготой байлаа. Сургалт хэлэлцүүлэгийг ҮСХ-ны тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдоржоор ахлуулсан ажлын хэсэг, аймгийн статистикийн хэлтэс хамтран зохион байгуулсан бөгөөд нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагын 60 хүн сургалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-29 01:31:48