Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдийн чадавхжуулах давтан сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдийн чадавхжуулах давтан сургалт зохион байгуулагдлаа.
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2017 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр зохион байгуулсан Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдийн чадавхжуулах давтан сургалтын үеэр Эрүүл мэндийн газрын Хоол тэжээл хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнэ, Хүүхдийн Ерөнхий мэргэжилтэн А.Дэчмаа нар “Монгол услсын Засгийн газар, салбар яамдаас хүүхдийн хооллолтын талаар баримталж буй бодлого чиглэл”, “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд дагаж мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”, “Хүүхдийг халдвараас эрт сэргийлэх нь” сэдвүүдээр аймгийн хэмжээний хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэдэг 19 төвийн  48 хүүүхэд харагчид мэдлэг, олгож, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-12 09:22:04