Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүдийн тогооч нарт чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс Боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Баянхонгор сумын “Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүд”-ийн  17 тогоочид хүүхдийн хоол тэжээл, орчны эрүүл мэнд, халдварт өвчний чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.

 Сургалтанд хамрагдагсдын сургалтын өмнөх мэдлэг 28,5 хувь байсан бол сургалтын дараа 81, 3 хувь болж 52.8 хувиар өссөн байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-09 04:45:29