Чанарын багийг томиллоо.

Аймгийн ЗД-ын 2016 оны 12-р сарын 16-ны А/808 захирамжаар Чанарын удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг томилсон.

Багийн ахлагч: Ц.Дашцэрэн, Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Нарийн бичгийн дарга: Б.Нямдулам, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн

Багийн гишүүд:

 • М.Өнөржаргал, ТЗУХ-ийн дарга,
 • Д.Уранчимэг, ХЭЗХ-ийн дарга,
 • С.Байгалмаа, СТСХ-ийн дарга,
 • Д.Ихбаяр, ХОХБТХ-ийн дарга,
 • Г.Төртогтох, ХШҮДАХ-ийн дарга,
 • Л.Баясгалангомбо, НБХ-ийн дарга,
 • Ц.Нямсүрэн, НҮА-ны дарга,
 • М.Ганчулуун, GIZ-IMRI хөтөлбөрийн орон нутгийн төслийн ажилтан,

Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2017 оны 02-р сарын 10-ны А/17 тушаалаар Чанарын зохицуулах багийн бүрэлдэхүүнийг томилсон.

Багийн ахлагч: М.Өнөржаргал, ТЗУХ-ийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Б.Нямдулам, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн,

Багийн гишүүд:

 •  Д.Сарангарав, ХЭЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн,
 • Т.Саранчимэг, ХОХБТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн,
 • В.Наранчимэг, НБХ-ийн мэргэжилтэн,
 • М.Ганчулуун, GIZ-IMRI хөтөлбөрийн орон нутгийн төслийн ажилтан,
 • Б.Саруул, СТСХ-ийн мэргэжилтэн,
 • Б.Батбаяр, ХШҮДАХ-ийн ахлах мэргэжилтэн,
 • Ц.Нямсүрэн, Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-02-10 00:00:00