ЧУТ-Мэдээ мэдээлэл
ЗДТГ-н чанарын менежментийн тогтолцооны зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чанарын бодлого, ажилчдын үүрэг хариуцлага, үйл явцын загвар батлагдлаа.
ЗДТГ-н чанарын менежментийн тогтолцооны зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чанарын бодлого, ажилчдын үүрэг хариуцлага, үйл явцын загвар батлагдлаа....

2017-03-21 15:02:27

Дэлгэрэнгүй ...