ЧУТ-Мэдээ мэдээлэл
ЭРДЭМТДИЙН ӨДӨРЛӨГИЙГ 3 ДАХЬ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2018-05-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЧАНАРЫН БАГ ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА.
...

2018-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Тогтвортой хөгжил - төрийн захиргаа сургалтад хамрагдлаа.
...

2018-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баталгаажуулалтын өмнөх анхан шатны аудит хийлээ.
...

2018-04-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
12 дахь удаагийн зөвлөх үйлчилгээгээ авлаа.
...

2018-03-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛААР ХЭД ХЭДЭН АСУУДЛУУДЫГ АВЧ ХЭЛЭЛЦЭВ
...

2018-03-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗДТГ-ын алба хаагчдын ISO 9001:2015 стандартын мэдлэгийг сорив.
...

2018-02-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын үйл ажиллагаа болон албан хаагчдын ажлын чиг үүргийг иргэдэд ойлгомжтой болгох ажлыг хийлээ.
...

2018-02-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
2017 онд 16 удаагийн сургалтыг зохион байгуулав.
...

2017-12-27 12:22:35

Дэлгэрэнгүй ...
11 ДЭХ УДААГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВЛАА
...

2017-12-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...