ЧУТ-Мэдээ мэдээлэл
ISO 9001:2015 СТАНДАРТЫН ЗӨВЛӨХ БАГШ ИРЖ АЖИЛЛАЛАА
Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг “Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” - д тусгасны дагуу үйл ажиллагааг эхлүүлээд байгаа билээ. Энэ хүрээнд Германы Олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрөөс санаач...

2017-11-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗДТГ-н чанарын менежментийн тогтолцооны зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чанарын бодлого, ажилчдын үүрэг хариуцлага, үйл явцын загвар батлагдлаа.
ЗДТГ-н чанарын менежментийн тогтолцооны зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чанарын бодлого, ажилчдын үүрэг хариуцлага, үйл явцын загвар батлагдлаа....

2017-03-21 15:02:27

Дэлгэрэнгүй ...