Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 3-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-29 11:45:21