Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-08-24 10:31:21