Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-25 12:45:12