Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-24 11:10:21