Аймгийн Аудитын газраас 2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах хуудас
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-27 10:21:32