Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2018 онд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан 3 дугаар улирлын тайлан
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-03 12:46:25