Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагаанд нийцлийн аудит хийсэн тухай тайлан
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2018-06-25 12:14:54