Боловсрол
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид олгох тэтгэлэг олгох журам батлах тухай 2012 оны 19 дүгээр тогтоол
...

2018-07-09 03:39:29

Дэлгэрэнгүй ...
дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид олгох тэтгэлэг олгох 2014 оны 71 дүгээр тогтоол
...

2018-07-09 03:33:48

Дэлгэрэнгүй ...
Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж
...

2018-07-09 03:29:13

Дэлгэрэнгүй ...
Тэтгэлэг
...

2018-07-06 04:52:58

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын тэтгэлэг 2018
...

2018-07-06 04:51:15

Дэлгэрэнгүй ...
“ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ”
...

2018-03-16 09:34:13

Дэлгэрэнгүй ...
“ЭРДЭМ” АХЛАХ СУРГУУЛЬ
...

2018-03-07 01:25:39

Дэлгэрэнгүй ...
СОРОБАН САМПИНГИЙН ОУ-ЫН УРАЛДААНД БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХҮҮХДҮҮД АМЖИЛТАЙ ОРОЛЦЛОО.
...

2017-12-26 04:53:49

Дэлгэрэнгүй ...
“АЮУЛГҮЙ СУРГУУЛЬ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
...

2017-12-05 07:48:04

Дэлгэрэнгүй ...
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ АЯН”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2017-12-05 07:32:51

Дэлгэрэнгүй ...