“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ АЯН”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ АЯН”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

                Монгол банк, Боловсрол, соёл, урлагийн газар  хамтран  “Санхүүгийн боловсрол аян”-ыг зохион байгууллаа. Насан тургшийн боловсролын нэгжүүд санхүүгийн 7 төрлийн сэдвийг сонгон  мэргэжлийн байгууллагуудаас зөвлөгөө авч ажиллаж цахим сургалтын болон  оролцоонд тулгуурлсан сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн гаргалаа. Энэ 7 хичээлээр Баянхонгор сумын 5 ахлах сургуулийн 10-р ангийн 70 сурагчийг санхүүгийн боловсролын сургагч багшаар бэлтгэх сургалтыг явуулж, сурагчдыг хэрэглэгдэхүүнээр хангалаа. Аймгийн бүх насан туршийн боловсролын нэгжүүдэд  дээрх сургалтын материалыг  хүргэж,  бүх сумдын төрийн албан хаагч, хүүхэд,  иргэдэд сургалт зохион байгуулж байна.

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

            Боловсрол, соёл, урлагийн газар

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-05 07:32:51