“АЮУЛГҮЙ СУРГУУЛЬ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

“АЮУЛГҮЙ СУРГУУЛЬ ТӨСӨЛ”  ХЭРЭГЖИЖ  БАЙНА

Баян-Өндөр Баянцагаан сумын сургууль дээр  НҮБ-ийн хүүхдийг ивээх сан,  ДЗОУ байгууллага хамтран “Аюулгүй сургууль төсөл”-ийг  хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд сургуулийн гамшигийн менежентийг сайжруулах, галын аюулгүй байдлыг хангах, өсвөрийн аврагч клубыг чадавхжуулах сургалтууд явууллаа. Сургуулийн гамшигаас хамгаалах зөвлөлтэй хамтран сургуулийн эрсдлийн үнэлгээг хийж галын аюулгүй байдлыг хангах  галын хор багаж тоног төхөөрөмж  9,300,000 төгрөг Өсвөрийн аврагч бүлгийг чадавхжуулах сургалт, материалд 3,900,000 төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийлээ.

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

      Боловсрол, соёл, урлагийн газар

НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-05 07:48:04