Мөрдөгдөж байгаа журмууд
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ"
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ"...

2017-07-06 15:41:52

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ...

2017-05-15 18:12:15

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ...

2016-05-25 18:42:51

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, БИЕЛЭЛТИЙГ ТООЦОН АЖИЛЛАХАД МӨРДӨГДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, БИЕЛЭЛТИЙГ ТООЦОН АЖИЛЛАХАД МӨРДӨГДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ...

2015-08-12 22:40:55

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ, ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛЖ, УДИРДЛАГЫН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ, ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛЖ, УДИРДЛАГЫН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ...

2015-06-15 15:46:54

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА", "ОНЫ ШИЛДЭГ", "ШИНЭ ХОТ АЙЛ", "САЙН МАЛЧИН", "ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН", ЗЭРЭГ ШАГНАЛУУДЫГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
АЙМГИЙН "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА", "ОНЫ ШИЛДЭГ", "ШИНЭ ХОТ АЙЛ", "САЙН МАЛЧИН", "ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН", ЗЭРЭГ ШАГНАЛУУДЫГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ...

2013-01-15 12:45:21

Дэлгэрэнгүй ...