Хяналт шалгалт, аудит
Номгон ахлах сургуулийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 19:04:14

Дэлгэрэнгүй ...
5-р цэцэрлэгийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 19:03:25

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын Соёлын төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2017-11-07 19:01:34

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 19:00:29

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын сургуулийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 18:59:25

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2017-11-07 18:58:16

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын ИТХ, ЗДТГ-ын 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 18:56:59

Дэлгэрэнгүй ...
Хүүхдийн Тэмүжин театрын 2016 оны сангүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 18:54:23

Дэлгэрэнгүй ...
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний албаны 2016, 2017 оны эхний улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 18:50:47

Дэлгэрэнгүй ...
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний албаны 2014, 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2017-11-07 18:49:38

Дэлгэрэнгүй ...