Хяналт шалгалт, аудит
ЭРДЭМ АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2018-04-19 04:29:56

Дэлгэрэнгүй ...
ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2016-2017 ОНЫ САНХҮҮ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2018-04-19 04:25:29

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын 9 жилийн сургуулийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2018-01-30 06:59:41

Дэлгэрэнгүй ...
Жаргалант сумын төсвийн байгууллагуудын 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллгаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2018-01-30 06:45:58

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын ЗДТГ-ын 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2018-01-30 06:42:49

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын ИТХ-ын 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2018-01-30 06:41:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2018-01-30 06:39:41

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын Соёлын төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
...

2018-01-30 06:37:51

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2018-01-30 06:36:34

Дэлгэрэнгүй ...
Хүрээмарал сумын Соёлын төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2018-01-30 06:34:56

Дэлгэрэнгүй ...