Шинэжинст сумын Соёлын төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-07 19:01:34