Дотоод аудитын хорооны тогтоол
5-р цэцэрлэгийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 10:06:56

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгийн 2015, 2016 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 10:05:28

Дэлгэрэнгүй ...
Бөмбөгөр сумын төсөвт байгууллагууд, тусгай зориулалтын сангийн хөрөнгийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 10:03:48

Дэлгэрэнгүй ...
Дотоод аудитын хорооноос гаргасан шийдвэрийн тухай
...

2017-11-07 10:01:40

Дэлгэрэнгүй ...
Дотоод аудитын хорооноос гаргасан шийдвэрийн тухай
...

2017-11-07 10:00:32

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2015, 2016 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 09:57:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баян-Өндөр сумын төсөвт байгууллагууд, тусгай зориулалтын сангийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 09:53:49

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын төсвийн байгууллага, тусгай зориулалтын сангийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 09:51:20

Дэлгэрэнгүй ...
Бууцагаан сумын төсвийн байгууллага, тусгай зориулалтын сангийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 09:49:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Автотээврийн төвийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 09:47:38

Дэлгэрэнгүй ...