Дотоод аудитын хорооны тогтоол
Шилэн дансны хяналт шалгалтын талаарх 03 дугаар тогтоол
...

2018-06-06 01:51:31

Дэлгэрэнгүй ...
Бууцагаан сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналт шалгалтын дүнгийн талаарх 06 дугаар тогтоол
...

2018-04-09 03:26:06

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэм ахлах сургуулийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаарх 02 дугаар тогтоол
...

2018-04-09 03:22:55

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжимт драмын театрын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаарх 01 дүгээр тогтоол
...

2018-04-09 03:20:50

Дэлгэрэнгүй ...
Соого сейкео ахлах сургуулийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаарх 05 дугаар тогтоол
...

2018-04-09 03:15:05

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн 34 тоот тогтоол
...

2018-01-30 06:54:37

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын төсвийн байгууллагууд, тусгай зориулалтын сангийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн 33 тоот тогтоол
...

2018-01-30 06:52:41

Дэлгэрэнгүй ...
Хүрээмарал сумын төсвийн байгууллагууд, тусгай зориулалтын сангийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн 32 тоот тогтоол
...

2018-01-30 06:51:33

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэнэцогт сумын Цогц-Эрдэм сургуулийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Дотоод аудитын хорооны 31 тоот тогтоол
...

2018-01-30 06:48:19

Дэлгэрэнгүй ...
5-р цэцэрлэгийн 2015, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
...

2017-11-07 10:06:56

Дэлгэрэнгүй ...