Дотоод аудитын хорооны тогтоол
Хүрээмарал сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 09:26:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянговь сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 09:25:03

Дэлгэрэнгүй ...
Жаргалант сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 09:23:19

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэнэцогт сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:47:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баян-өндөр сумын ОНХС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Жинст сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:32:04

Дэлгэрэнгүй ...
Баянбулаг сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:30:17

Дэлгэрэнгүй ...
Баацагаан сумын ОНХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:26:24

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны мэдээлэлд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:23:48

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
...

2018-08-06 08:21:48

Дэлгэрэнгүй ...