Гурванбулаг сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2018-08-06 08:21:48