ЗХАНЗХ-ны Хэрэг Эрхлэх Газраас Монгол улсын гишүүн орон нутгийн удирдлагуудтай 2018 оны жилийн эцсийн уулзалтыг зохион байгууллаа

NEAR-ын ХЭГ 2018 оны 10-р сарын 29-ний өдөр NEAR-ын 12-р Бүгд хуралд оролцсон Монгол улсын гишүүн орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. NEAR-ын Бүгд хурлын дараа зохион байгуулагдсан тус уулзалтад Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Хун Жун Гён Монгол улсын гишүүн орон нутгуудын удирдлагуудад NEAR-ын ХЭГ-ын хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид илүү нягт хамтын ажиллагаатай байж ХЭГ-аар дамжуулан Монголын гишүүн орон нутгууд NEAR-ын бусад гишүүн орон нутгуудтай харилцаагаа өргөжүүлэх талаар санал бодлоо солилцлоо. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-07 06:38:25