БАЯНХОНГОР АЙМАГ 2017 ОНД ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУССАН 148 АЖИЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЖЭЭ

Баянхонгор аймаг 2017 онд нийгэм, эдийн засгаа хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд 148 ажил арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлээд байна.

Үүнд: 
Эрүүл мэндийн салбарт – 33
Соёл урлаг, спортын - 11
Хүн амын хөгжил, гэр бүл, жендерийн -6
Хөдөлмөр эрхлэлт, НХ-ын салбарт -23
Боловсролын салбарт -36 
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн салбарт - 39 ажил арга хэмжээ салбар тус бүрд хийгдээд байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-10 06:03:40