Мал төллөлт хорогдол мэдээ

2019оны 04 сарын 15- ны байдлаар нийт 1955101 хээлтэгчийн 22,4% буюу 564686 хээлтэгч төллөж 558344 төл бойжиж байна.Төл бойжилтын хувь 99% байгаа бөгөөд 3051 ботго, 880 унага, 7372 тугал, 232906 хурга, 314135 ишиг, эсэн мэнд бойжиж байна. Оны эхний нийт малын 0,3% буюу 12113 том мал үүнээс 47 тэмээ, 611 адуу , 1506 үхэр, 3794 хонь, 6155 ямаа зүй бусаар хорогдсон байна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-15 04:13:14