Баянхонгор аймгийн мал хорогдол төллөлтийн мэдээ

2019  оны 4 дүгээр сарын байдлаар нийт 1955101 хээлтэгчийн 29% буюу 564686 хээлтэгч төллөж 558344 төл бойжиж байна. Төл бойжилтын хувь 99% байгаа бөгөөд 3051 ботго, 880 унага, 7372 тугал, 232906 хурга, 314135 ишиг, эсэн мэнд бойжиж байна. Оны эхний нийт малын 0,3% буюу 12113 том мал үүнээс 47 тээмээ, 611 адуу, 1506 үхэр, 3794 хонь, 6155 ямаа зүй бусаар хорогдсон байна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-15 07:17:22