АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

Аймгийн ИТХ-ын анхдугаар хуралдааны шийдвэрээр 11 тэргүүлэгч сонгогдлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-07-28 09:27:05