Засаг даргын зөвлөл
Аймгийн Засаг даргын зөвлөл хуралдав
Аймгийн Засаг даргын зөвлөл хуралдав Баянхонгор аймгийн Засаг даргын зөвлөл 60 хувийн ирцтэй хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Иргэний өргөдөл Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт Хуулийн этгээдийг цахимжуулахад шаардлагатай төсөв 2015 оны төсвийн төслийн тухай ...

2016-02-12 00:28:43

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал...

2016-02-12 00:27:31

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар зарим чухал асуудлыг шийдвэрлэжээ
Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар зарим чухал асуудлыг шийдвэрлэжээ Баянхонгор аймгийн төв замын засварын ажлын явц, чанарт хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх асуудлыг Баянхонгор аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэжээ. Төв замын ажлыг эрчимжүүлэх, чанарыг сайжруулах зорилгоор ажлын явцад хяналт шинжилгээ ...

2016-02-12 00:26:19

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар дараах шийдвэрийг гаргав
Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар дараах шийдвэрийг гаргав 2014 оны төсвийн тодотгол Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх давсан орлого болон хэмнэгдсэн үлдэгдлийг тодотгох 18 санал хэлэлцүүлсэнээс 16 асуудлыг батлав. Үүнд: Аймгийн танилцуулга ном хэвлүүлэх санхүүжилт, “Их замын эзэд” номын ...

2016-02-12 00:24:57

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан боллоо
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан боллоо Аймгийн Засаг даргын зөвлөл 2015 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдлаа. Хуралдаанаар Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасгаас “Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт, хяналт, хариуцлагыг сайжруулж, удирдлагы...

2016-02-12 00:20:52

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны үндсэн чиглэлийн энхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ
2015 оны үндсэн чиглэлийн энхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ Баянхонгор аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Энэ онд 5 зорилгын хүрээнд 191 зорилт арга хэмжээг төлөвлөснөөс оны эхний 6 с...

2016-02-12 00:19:38

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаан болж байна
Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаан болж байна Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн энэ удаагийн хуралдаанаар:...

2016-02-12 00:12:46

Дэлгэрэнгүй ...