Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаан болж байна

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаан болж байна

   Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн энэ удаагийн хуралдаанаар:

 

1. 2015 оны төсвийн тодотгол

2. Аймгийн Нийгэм эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

3. 2016 оны төсвийн төсөөлөл, Орон нутгийн хөгжлийн сан

4. Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөөлөл

5. Аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгуулага, нутгийн захиргааны байгууллагын 2013-2015 онд хийсэн ажлын тайлан болон Баянхонгор аймгийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгийн төслийг иргэдээр хэлэлцүүлсэн ажлын хэсгийн тайланг хэлэлцэж байна. 

 

 

Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т. ГАНГЭРЭЛ

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-12 00:12:46