2015 оны үндсэн чиглэлийн энхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ

2015 оны үндсэн чиглэлийн энхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцлээ

     Баянхонгор аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцыг Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Энэ онд 5 зорилгын хүрээнд 191 зорилт арга хэмжээг төлөвлөснөөс оны эхний 6 сарын байдлаар 50.89 хувьтай хэрэгжиж байгаа аж.

 

Тус хуралдаанаар Засаг дарга, түүний зөвлөлийн гишүүд ажлын хэрэгжилтийг хэлэлцэж, мөн удаашралтай байгаа зарим зорилт, арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллах талаар холболдох албаныханд үүрэг чиглэл өгсөн байна.

 

ТЗУХэлтэс 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-12 00:19:38