Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн  2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны

өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

 

д/д

Хэлэлцэх асуудал

Асуудал танилцуулах  ажилтан

Албан тушаал

1

Тээвэр авто замын газарт хяналт, шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн тайлан

Д.Ганбаяр

Аймгийн Засаг даргын орлогч

2

"Гэр бүлийн бие даасан хөгжил" хөтөлбөр

Ж.Дуламсүрэн

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

3

Хүн ам, нийгмийн хамгаалалын сайд, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын хамтарсан 04,02 тоот албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөө

Г.Батбаяр

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

4

"Монгол мал" дэд хөтөлбөр

Н.Баярмагнай

Үйлдвэр хөдөө, аж ахуйн газрын дарга

5

"Аймгийн газар тариаланг эрчимтэй хөгжүүлэх бодлого" хөтөлбөр

6

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

Д.Очирбат

ХШҮ-ний тасгийн дарга

7

Иргэний өргөдөл

 

 

8

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт

Ш.Гэрэлсүх

Аймгийн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

9

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны үндсэн чиглэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Бодлогын хэлтсийн дарга нар

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-12 00:27:31