АЗД-н үйл ажиллагааны хөтөлбөр
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-02-14 10:48:59

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2014 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2015-06-15 15:36:25

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2013 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
...

2013-04-07 12:15:46

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-3
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-3...

2013-02-12 00:41:46

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2...

2013-02-12 00:40:43

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр- 1
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр- 1 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус III хуралдааны 3/2 дугаар тогтоолын хавсралт Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Yндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын хөтөлбөр, аймгийн 15 жилийн хөгжлийн хөтөлбөр, Орон нутгийн сонгуульд Улс төрийн намууда...

2013-02-12 00:33:21

Дэлгэрэнгүй ...