БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2013 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2013-04-07 12:15:46