БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2014 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2015-06-15 15:36:25