БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 10:48:59