Мэдээ мэдээлэл
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 2016 оны үндсэн чиглэлийн тухай
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 2016 оны үндсэн чиглэлийн тухай 2015 оны 12 дугаар сарын 04 Номгон ИЛТГЭГЧ: БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ...

2015-12-04 15:21:21

Дэлгэрэнгүй ...