Захирамж, тушаал шийдвэр
Галбадрахын Насанбаярыг ажилд томилох тухай
...

2016-02-14 23:19:33

Дэлгэрэнгүй ...
Самбуугийн Оюуныг ажилд томилох тухай
...

2016-02-14 23:17:54

Дэлгэрэнгүй ...
Жавзандуламын Цэвээнийг ажилд томилох тухай
...

2016-02-14 23:17:45

Дэлгэрэнгүй ...
Бадамсанаагийн Анхбаярыг ажилд томилох тухай
...

2016-02-14 23:15:55

Дэлгэрэнгүй ...
Ажлаас халж, үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай
...

2016-02-14 23:14:15

Дэлгэрэнгүй ...
Арга хэмжээ авах тухай
...

2016-02-14 23:13:48

Дэлгэрэнгүй ...
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
...

2016-02-14 23:12:27

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
...

2016-02-14 23:09:55

Дэлгэрэнгүй ...