Хөрөнгө зарцуулах тухай № 294
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны ээлжит VI хуралдааны 6/2 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтын 1.6.7. аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2 дахь заалт, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альша аймгийн Эзнээ хошууны хамтын ажиллагааны гэрээ. аймгийн Хөгжимт драмын театрын санал. хүсэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-16 12:35:42