Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 296
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Монгол улсын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн47 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-16 12:37:27