Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 297
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.3 дахь заалт, Хилийн цэргийн 0166дугаар ангийн захирагч хурандаа П.Наранбатын хүсэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-16 12:38:12