Мэдээ мэдээлэл
Аймгийн "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА"-ын материал хүлээн авах тухай
Аймгийн "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА"-ын материал хүлээн авах тухай...

2018-01-18 06:58:35

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

2017-10-29 21:25:55

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-10-05 09:15:41

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-09-04 18:44:51

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-08-01 15:11:24

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-07-06 14:51:22

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-05-31 12:44:47

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
...

2016-09-29 09:44:52

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын захирамжийн биелэлт
...

2016-07-20 12:21:05

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналтад авсан ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт
...

2016-07-20 10:15:19

Дэлгэрэнгүй ...