Мэдээ мэдээлэл
Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүн, шуурхай байлал, албан хаагчдын ур чадварыг үнэлсэн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн
Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүн, шуурхай байлал, албан хаагчдын ур чадварыг үнэлсэн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн...

2018-05-27 13:42:38

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА"-ын материал хүлээн авах тухай
Аймгийн "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА"-ын материал хүлээн авах тухай...

2018-01-18 06:58:35

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

2017-10-29 21:25:55

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-10-05 09:15:41

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-09-04 18:44:51

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-08-01 15:11:24

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-07-06 14:51:22

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-05-31 12:44:47

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
...

2016-09-29 09:44:52

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын захирамжийн биелэлт
...

2016-07-20 12:21:05

Дэлгэрэнгүй ...