NEWS
Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүн, шуурхай байлал, албан хаагчдын ур чадварыг үнэлсэн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн
Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүн, шуурхай байлал, албан хаагчдын ур чадварыг үнэлсэн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн...

2018-05-27 13:42:38

Read more ...
Аймгийн "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА"-ын материал хүлээн авах тухай
...

2018-01-18 06:58:35

Read more ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
...

2017-10-29 21:25:55

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
...

2017-10-05 09:15:41

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-09-04 18:44:51

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-08-01 15:11:24

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-07-06 14:51:22

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2017-05-31 12:44:47

Read more ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
...

2016-09-29 09:44:52

Read more ...
Засаг даргын захирамжийн биелэлт
...

2016-07-20 12:21:05

Read more ...