ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
Нутгийн захиргааны байгууллагын  шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, тусламжаар хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
Д.Уранчимэг

Кодифаторч, ахлах мэргэжилтэн
Д.Сарангарав

Сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Отгонтөгс
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Азбаясгалан
Төрийн архивын тасгийн дарга
В.Эрдэнэчимэг
   

Төрийн архивын тасгийн архивч
Б.Оюунтуяа

Төрийн архивын тасгийн фондч
Б.Доржханд
   

 

Овог, нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Гар утас

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Д.Уранчимэг

хэлтсийн дарга

70442562

99177091

urnaa_advocate@yahoo.com

224

Д.Сарангарав

Кодифаторч, ахлах мэргэжилтэн

70444082

88083504

sarangarav8808@gmail.com

221

Б.Отгонтөгс

Сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

70444082

80043003

togsoo_izis@yahoo.com

221

Б.Азбаясгалан

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

70444082

99011659

Azaa_ikhzasag@yahoo.com

221

В.Эрдэнэчимэг

Төрийн архивын тасгийн дарга

70442119

88285929

erdenechimeg@bayankhongor.mn

 

Б.Оюунтуяа

Төрийн архивын тасгийн архивч

 

89772552

boyunaa73@yahoo.com

 

Б.Доржханд

Төрийн архивын тасгийн фондч

 

86443812

doogii_badamsuren@yahoo.com

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-12 01:47:43