NEWS
а
...

2018-03-21 18:56:42

Read more ...
АНХААРУУЛГА!!!
Улсын хэмжээнд 2017 онд сүүлийн 10 сарын байдлаар хүн хулгайлах гэмт хэрэг 2 гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 100 хувиар, хүн худалдаалах гэмт хэрэг 7 гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 57,1 хувиар өссөн байна. Иймд Баянхонгор аймгийн Засаг дарга энэ төрлийн гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх зорилго чиглэл бүхий захирамж гаргаж ал...

2017-11-29 15:45:16

Read more ...
Орон нутгийн чанартай авто зам ашигласны төлбөрийн тухай
...

2017-11-15 07:57:33

Read more ...
р
...

2017-10-29 16:08:17

Read more ...
о
...

2017-10-05 11:25:25

Read more ...
ө
...

2017-08-09 15:38:45

Read more ...
э
...

2017-08-05 10:12:36

Read more ...
х
...

2017-07-17 15:32:56

Read more ...
ы
...

2017-07-05 15:48:46

Read more ...
о
...

2017-06-30 13:25:35

Read more ...