ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС
Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн хөгжлийн бодлогын стратеги бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ худалдаа, аялал жуулчлал, өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, газрын харилцаа зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
Д.Ихбаяр

Хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Т.Саранчимэг

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Эрдэнэ-Оюун

Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлал, газрын харилцаа, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Хүрэлсүх

Дэд бүтэц, орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Норовринчин

   

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний бодлого хариуцсан
Б.Цолмон

Зам тээврийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
А.Дорж
   

 

Овог, Нэр

Албан түшаал

Өрөөний дугаар

Гар утас

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Д.Ихбаяр

Хэлтсийн дарга

70442786

88071171

ikhee_bna@yahoo.com

201

Т.Саранчимэг

Хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70443385

88240492

tuyasaranchimeg@gmail.com

207

Эрдэнэ-Оюун

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70443385

88078022

erka_2@yahoo.com

204

Г.Хүрэлсүх

Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлал, газрын харилцаа, хүнд үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70443385

99034437

Khurlee_xl@yahoo.com

202

Т.Норовринчин

Дэд бүтэц, орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70443385

88070880

Norov_poppy@yahoo.com

207

Б.Цолмон

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний бодлого хариуцсан

70443385

99988630

Tsolmon_86@yahoo.com

204

А.Дорж

Зам тээврийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70443385

95443332

Dorj_agvan@yahoo.com

202

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-25 14:45:21