Мэдээ мэдээлэл
2018 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө
2018 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө...

2018-01-05 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
1 дүгээр сарын ажлын төлөвлөгөө
1 дүгээр сарын ажлын төлөвлөгөө...

2018-01-02 12:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Богд сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл ашиглалтад орлоо.
Баянхонгор аймгийн Богд суманд 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийг “Жишиг бетон” ХХК нь 738,0 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэйгөөр гүйцэтгэж 2017 оны 10 дугаар сард байнгын ашиглалтад оруулсан....

2017-10-27 15:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор сумын Ажилсаг төвийн барилга ашиглалтанд орлоо
Баянхонгор сумын Ажилсаг төвийн барилга ашиглалтанд орлоо...

2017-10-26 10:24:54

Дэлгэрэнгүй ...
Галуут суманд Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн хүрээнд говийн сумдын санхүүгийн албаныханд сургалт зохион байгууллаа
Галуут суманд Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн хүрээнд говийн сумдын санхүүгийн албаныханд сургалт зохион байгууллаа...

2017-10-18 12:24:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Гачин ламын хийд их засвар хийгдэж байна
Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Гачин ламын хийд их засвар хийгдэж байна...

2017-10-15 11:35:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Галуут сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийж ашиглалтанд орууллаа
Баянхонгор аймгийн Галуут сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийж ашиглалтанд орууллаа...

2017-10-10 17:54:12

Дэлгэрэнгүй ...
Ашиглахаа больсон барилгыг сэргээн засварлаж 75 хүүхдийн цэцэрлэг болгов.
Аймгийн ЗДТГ-ын зүүн талын ашиглалтгүй байсан жигүүрийг сэргээн засварлаж амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой айл болон төрийн албан хаагчдын хүүхдүүдийн цэцэрлэг болголоо....

2017-10-10 11:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ...

2017-10-02 11:35:45

Дэлгэрэнгүй ...
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2017-10-02 11:32:45

Дэлгэрэнгүй ...