Мэдээ мэдээлэл
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 4 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:39:44

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 2 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:39:35

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 5 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:39:08

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 3 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:38:20

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 6 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:37:54

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 7 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:36:55

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 8 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 03:36:55

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 2015 оны 11 дүгээр сард хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
...

2016-02-15 03:36:00

Дэлгэрэнгүй ...
Загвар нөхөн сэргээлтийн санамж бичигт гарын үсэг зурав
Баянхонгор аймагт хэрэгжих загвар нөхөн сэргээлтийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол болов. Дээрх үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг дарга, АНУ-ын Азийн сангийн төлөөлөл, Байгаль орчны газрын дарга н.Бат-Оргил, “Хонгор нутгийн дуудлага” хөдөлгөөний тэргүүн Д.Батболд, захирал н.Батнасан болон бусад албаныхан...

2016-02-14 17:33:00

Дэлгэрэнгүй ...