2017 ОНД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 18 БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хамгийн ихээр татсан аймгийн нэг бол Баянхонгор. Баянхонгор аймагт 2017 онд 15 тэрбум төгрөгийн төсвөөр эрүүл мэндийн салбарт -3, соёлын салбарт -1, спортын салбарт -4, төрийн байгууллагын салбарт -3, боловсролын салбарт – 7 барилга шинэ баригджээ. Тухайлбал аймгийн хэмжээнд 7 цэцэрлэг шинээр байгуулагдсанаар 650 хүүхэд СӨБ-д хамрагдах боломжоор хангагдлаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-11 12:25:00