2012-2015 оны хооронд ЖДҮ эрхлэгчдэд ОНХС-аас олгогдсон хугацаа хэтэрсэн зээлүүдийг эргэн төлүүлэхэд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийн захирамж гарлаа

НИЙТЭЛСЭН: 2018-02-02 12:00:00