САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлын зохион байгуулалт, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого, төлөвлөлт,  охицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсийн дарга
С.Байгалмаа

ТЕЗ-ын ерөнхий нягтлан бодогч
Ц.Самбууням

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн
Ш.Гэрэлсүх

Төсвийн мэргэжилтэн
Ц.Дагвадорж

Салбарын төсвийн мэргэжилтэн
Б.Саруул

Орлогын мэргэжилтэн
Б.Жамъяндорж

Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Должинсүрэн

Төрийн сангийн мэргэжилтэн
С.Цэвээнсүрэн
Төрийн сангийн мэргэжилтэн
Б.Чулуунчимэг

 

 

Албан тушаал Албан тушаалтны нэр Холбоо барих утасны дугаар Цахим хаяг
Хэлтсийн дарга С.Байгалмаа 70442405 baigalmaa_0106@yahoo.com  
ТЕЗ-ын ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Самбууням 70443515 sambuunyam@bayankhongor.gov.mn
Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн Ш.Гэрэлсүх 70442451

sh.gerlee@yahoo.com

Төсвийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж 70442451 dagvaa_0115@yahoo.com
Салбарын төсвийн мэргэжилтэн Б.Саруул 70442451 Ettas5@yahoo.com
Орлогын мэргэжилтэн Б.Жамъяндорж 70442451 jamina_44@yahoo.com
Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Должинсүрэн 70442217 gdoljim@yahoo.com
Төрийн сангийн мэргэжилтэн С.Цэвээнсүрэн 70442217 jeenee_119@yahoo.com
Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг 70442217 chuluunchimeg69@yahoo.com

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-13 12:11:00